Sanitair

Een van de meest belangrijke dingen in uw huis is sanitair. Geen enkele woning is compleet tenzij er goed sanitair is geïnstalleerd. Sanitair aanleggen en goed onderhoud is een complexe zaak. Er moeten leidingen worden aangelegd voor zowel aanvoer als afvoer van (warm) water. De beluchting moet in orde zijn. En er moet op worden toegezien dat er geen lekkages zijn in zowel de gasinstallatie als de watervoorziening.

Loodgietersbedrijf Corné van Poppel zorgt in overleg met u dat al deze zaken vakkundig en netjes worden uitgevoerd. 

Corne van Poppel | Onderhoud